Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Να Δεις Τι Σου 'χω Για Μετά...(Μέρος Πρώτο)Η πανδημία καλά κρατεί.Οι ανθρώπινες απώλειες σου ραγίζουν την ψυχή. Λες και γίνεται πόλεμος και απανωτά πραξικοπήματα με εκτελέσεις αθώων πολιτών. Όσοι ηγέτες δυτικών χωρών νόσησαν αλλά και οι δικοί μας επώνυμοι σχεδόν όλοι κατά ένα «μαγικό» τρόπο επέζησαν (και καλώς επέζησαν). Αλοίμονο στους πολίτες της β’ κατηγορίας.... 

Οι εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων για τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ειδικά στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι σήμερα όλες οι μηνομονιακές κυβερνήσεις είναι ένοχες. Ο αριθμός των θυμάτων και η αιτία θανάτου είναι μια «μεγάλη ιστορία»... 

Τα εμβόλια επίσης είναι ένα θέμα προς διερεύνηση όχι μόνο στο τρόπο που πλασσάρονται αλλά επίσης το πόσο είναι αποτελεσματικά και από πότε....Το μέλλον θα δείξει. 

Θα επιβιώσουμε και απ’ αυτή λαίλαπα. Άλλωστε μας περιμένει και ο «τυφώνας» που θα σαρώσει τις συνήθειες μας και τον τρόπο ζωή μας. Τι θα σωθεί και τι όχι θα το καθορίσει η στάση μας... 

Το κείμενο έχει δομηθεί με την εξής σειρά. Στο Πρώτο Μέρος θα αναπτυχθούν ορισμένοι παράμετροι της καταστροφής στη απασχόληση κατά οικονομικό κλάδο, με βάσει τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του Γ-τριμήνου του 2020. Επίσης τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση της Ν.Δ.. 

Στο Δεύτερο Μέρος θα αναπτυχθούν οι επιπτώσεις στους μακροοικονομικούς δείκτες των συνεπειών της πανδημίας αλλά και της διαχείρισης της από την Ν.Δ. Επίσης θα επιχειρηθεί να προταθούν τρόποι και μέτρα διεξόδου σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο από τα «αδιέξοδα» των συνεπειών της πανδημίας. 

Οι «Διαμαρτυρημένες Επιταγές» της Πανδημίας 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, προκύπτει ότι οι Έλληνες, και μάλιστα οι χαμηλόμισθοι, έχασαν μέσα στο 2020 το 12% του εισοδήματός τους. Ποιοι τομείς την «πλήρωσαν» και την πληρώνουν. Οι μεγαλύτερες απώλειες εισοδήματος λόγω αναστολών παρατηρήθηκαν στους τομείς: 

· Της εστίασης, της διαμονής, των τεχνών και της διασκέδασης, 

· Περισσότερο μειώθηκε το εισόδημα
(κυρίως λόγω απώλειας εργασίας) στους προσωρινά εργαζομένους, στους νέους (16-24), 

· Οι νέοι έχασαν άνω από τα διπλάσια έσοδα σε σχέση με τους ενήλικους εργαζομένους (25-65 ετών), 

· Οι γυναίκες βγήκαν περισσότερο χαμένες, καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται στους προαναφερθέντες τομείς. 

Μάλιστα, στην Ευρώπη οι μεγαλύτερες διαφορές σε απώλεια εισοδήματος παρατηρήθηκαν στην Τσεχία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία. 

Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα το Γ’-Τριμήνο του 2020 

Α) Η καταστροφή στην Ελλάδα αποτυπώνεται στον Πίνακα-1. Η μείωση της απασχόλησης κατά οικονομικό κλάδο. Η συνολική μείωση της απασχόλησης μεταξύ του 3ου Τριμήνου 2019 και του 2020 ανέρχεται σε 45.200 εργαζόμενους.

Πίνακας 1. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
(Σε χιλιάδες)   
  Γ-Τρίμηνο 2020 Γ-Τρίμηνο 2019 Διαφορά Γ-Τριμ.-19-20
Γεωργία, δασοκομία & αλιεία 402,9 447,8 -44,9
Ορυχεία και λατομεία 11,3 13,6 -2,3
Μεταποίηση 373,1 385,1 -12,0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού 32,6 31,3 1,3
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και
δραστηριότητες εξυγίανσης 26,0 35,2 -9,2
Κατασκευές 141,5 146,6 -5,1
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών 721,2 699,9 21,3
Μεταφορά και αποθήκευση 206,0 210,3 -4,3
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και εστίασης 396,0 429,2 -33,2
Ενημέρωση και επικοινωνία 96,7 102,9 -6,2
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλ. δραστ/τες 87,8 86,0 1,8
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 5,1 5,1 0,0
Επαγγελματικές, επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες 231,5 219,6 11,9
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστ/τες 86,0 96,0 -10,0
Δημόσια διοίκηση, άμυνα, κοινων. ασφαλ. 358,0 340,6 17,4
Εκπαίδευση 304,3 308,0 -3,7
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και
κοινωνικής μέριμνας 278,0 248,4 29,6
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 53,9 53,1 0,8
Άλλες δραστηριότητες παρ. υπηρεσιών 88,2 83,9 4,3
Δραστ/τητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 23,2 24,3 -1,1
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και
φορέων 3,6 5,2 -1,6
Σύνολο 3.927,0 3.972,0 -45,2
 

Β) Ο Πίνακας-1, όμως δεν αντιπροσωπεύει σφαιρικά την όλη κατάσταση. Δεν περιέχει τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας. Από τις 1.415.370 σε λειτουργία επιχειρήσεις οι 205.984 τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας.

Πίνακας-2. Επιχειρήσεις που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αριθμός επιχ/σεων σε
αναστολή λειτουργίας
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισ/υή μηχ/των, οχημ/των και μοτ/τών 59.838
Δρας/τητες υπηρ/σιών παροχής καταλύματος & εστίασης 92.272
Ενημέρωση και επικοινωνία 180
Επαγγελματικές, επιστημ/κές & τεχνικές δραστ/τητες 250
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2.208
Εκπαίδευση 18.222
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας 1.311
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 12.976
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 18.727
Σύνολο Επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας 205.984

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος & 3ο Τρίμηνο-2020 (18/11/2020). (Επεξεργασία Γ. Περάκης)

Κύρια συμπεράσματα μελέτης (της Grant Thornton-2020). Επιχειρήσεις που διέκοψαν την δραστηριότητα τους λόγω του Covid-19:
 • Διέκοψαν συνολικά επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ., με έτος άναφοράς το 2019 δηλαδή το 11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών 
• Απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζόμενων, που απασχολούσαν το 2019, δηλαδή το 25% επί του συνόλου των εργαζομένων, διέκοψαν τη δραστηριότητά τους. • Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μόλις το 1,6% των ανωτέρω επιχειρήσεων την Εκπαίδευση και την Ψυχαγωγία έχει δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ανάλυση των εργαζόμενων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που διέκοψαν την λειτουργία τους:
1) Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης: 488.231 άτομα
2) Εκπαίδευση: 311.117 άτομα
3) Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία: 51.197 άτομα
4) Λιανικό εμπόριο: 145.336 άτομα
5) Υπόλοιποι κλάδοι: 109.119 άτομα
Σύνολο ατόμων: 1.100.000 άτομα
 


Αναστολή λειτουργίας! Τι λέξη και αυτή και τι νόημα! Σε μια Ελλάδα που επικρατεί από το 2010 η ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων, με μια «νεκρή» δικαιοσύνη σε ένα ανύπαρκτο εργατικό δίκαιο, τα επίσημα ποιοτικά στοιχεία χάνουν την αξιοπιστία τους επί τα χείρω. Επειδή εργαζόμαστε και ζούμε μέσα στην πραγματική οικονομία, γνωρίζουμε ότι αποτελεί κοινό μυστικό σε επιχειρήσεις που τελούν σε καθεστώς αναστολής οι εργαζόμενοι εργάζονται μέσω τηλεργασίας (όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα) και δεν πληρώνονται.

Γ) Αύξηση της τάξης των εκατό χιλιάδων σημείωσαν οι άνεργοι μέσα σε διάστημα ενός μήνα Νοέμβριος-2020 έναντι Οκτωβρίου-2020), με τις γυναίκες να παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» της ανεργίας, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΑΕΔ. Οκτώβριος-2020: 1.043.709, Νοέμβριος-2020: 1.153.434, 99.725 περισσότεροι άνεργοι. 

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το Νοέμβριο του 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανήλθε σε 150.862 ποσοστό 13% που επιδοτείται. Το ποσοστό των μη επιδοτούμενων ανέρχεται σε 87%. 

Οι Προτάσεις της Κυβέρνησης για την «Ανάκαμψη» της Οικονομίας 

1) Θεσμοθετείται υποκατώτατος μισθός 200 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους: Το 56% του επιδόματος ανεργίας, (η πολιτική αλητεία σε παροξυσμό...). Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Αριθμός 39539/996/2020 αναφέρει (Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας) ΦΕΚ B’ 4261/30.09.2020. Σε κάθε περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός του νεοπροσλαμβανόμενου μακρο-χρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων 200 ευρώ»... Ο πλήρης Ευτελισμός των εργαζομένων και της εργασίας. 

2) Δεκάωρο: Μία από τις βασικές παρεμβάσεις στο εργασιακό αφορά την εργασία έως και 10 ώρες την ημέρα, χωρίς να επηρεάζεται το ύψος του μισθού. Η ευελιξία στο ωράριο εργασίας θα μπορεί να αποφασίζεται υπό προϋποθέσεις…

 3) Αύξηση των ωρών των νόμιμων υπερωριών: Αύξηση των ωρών των «νόμιμων» υπερωριών πάνω και από τις 120 ώρες τον χρόνο που ισχύει σήμερα για το εμπόριο, ενώ το όριο θα είναι ενιαίο για όλους τους κλάδους. 

4) Κατάργηση της διάκρισης αποζημιώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατών βάσει του Ν.2112/1920. Εννοείται ότι οι επεμβάσεις που θα γίνουν σήμερα στον Ν.2112/1920 δεν θα είναι τόσο «χειρουργικές», όπως το 2012. Οι «χειρουργικές» επεμβάσεις του Ν.2112/1920 μεταξύ άλλων όπως αναφέρονται στο «Μνημόνιο ΙΙΙ» του 2012): 

4α). Περιορισμός του ανώτατου αριθμού μισθών που καταβάλλονται με βάση την προϋπηρεσία: Για μισθωτούς, όπως προβλέπεται, δεν λαμβάνεται υπόψη πλέον για τον προσδιορισμό του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης, όση προϋπηρεσία και εάν συμπληρώσουν πάνω από τα 17 έτη. Το όριο είναι που θα λάβει αποζημίωση απόλυσης ίση με 12 μηνιαίους μισθούς. 

4β) Πάγωμα της προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης για όσους έχουν συμπληρώσει 17 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: Πέραν της αποζημίωσης που δικαιούνται βάσει των όσων αναφέρονται στον αρ. 1 για την προϋπηρεσία μέχρι 16 έτη, ειδικά οι μισθωτοί, οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου (12.11.2012) έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη, π.χ.για όσους έχουν 28 έτη προϋπηρεσίας και άνω, οποτεδήποτε και εάν τελικά απολυθούν. Πέραν αυτού, για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης απόλυσης για το μετά τα 17 έτη προϋπηρεσίας επιπλέον ποσό αποζημίωσης, θεσπίζεται πλαφόν τακτικών αποδοχών στο ύψος των 2.000 ευρώ μεικτά. Π.χ. εάν κάποιος απολυθεί το 2018 όταν θα έχει συμπληρώσει 24 χρόνια προϋπηρεσίας, θα λάβει: 

α) αποζημίωση απόλυσης με βάση την προϋπηρεσία των 16 ετών και το σύνολο των τακτικών του αποδοχών και 
β) για την πρόσθετη προϋπηρεσία επιπλέον αποζημίωση απόλυσης 2 μηνών με βάση μεικτές τακτικές αποδοχές που δεν μπορεί να ξεπεράσουν τα 2.000 ευρώ. Για τα επιπλέον 6 έτη προϋπηρεσίας (18 έως 24) δεν δικαιούται κανένα ποσό. 

4γ) Αποζημίωση απόλυσης λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος: Το πάγωμα στην προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αναφέρθηκε ανωτέρω, αφορά και στον υπολογισμό της επιπλέον αποζημίωσης των μισθωτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος. 

4δ) Ο ανώτατος χρόνος προειδοποίησης μειώθηκε: Μπορούσε να φτάσει τους 24 μήνες για προϋπηρεσία 28 ετών, ενώ με το Ν.3863/2010, ο ανώτατος αυτός χρόνος περιορίστηκε περιορίστηκε στους 6 μήνες. Ήδη, με τη νέα διάταξη (το 2012), περιορίστηκε ακόμα περισσότερο και ανέρχεται πλέον σε 4 μήνες. 

5) Αλλαγές και στην προειδοποίηση για απεργία, καθώς βάσει του σχεδιασμού θα πρέπει να αναφέρονται και τα αιτήματα και οι λόγοι που τα θεμελιώνουν, ενώ θα απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και εισόδων και η άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας. Εάν υπάρχουν καταλήψεις ή παρεμπόδιση εισόδου στην εργασία, η απεργία θα κηρύσσεται παράνομη. Οσοι, δε, μετέχουν σε κατάληψη ή βιαιοπραγούν, θα τελούν ποινικώς κολάσιμη πράξη. 

6) Προβλέπεται, τέλος, σημαντική αύξηση στο 40% για το προσωπικό ασφαλείας που θα πρέπει να εργάζεται σε περίπτωση απεργίας στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι «κρίσιμη» για το κοινωνικό σύνολο, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ., (γιατί δεν το αυξάνεται ρε παιδιά στο 95%;;;;; για να είμαστε ήσυχοι). 

7) Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επίσης, με την ίδια μεταρρύθμιση αναμένεται να προωθηθούν σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας για την online παρακολούθηση του πραγματικού ωραρίου των εργαζομένων, «θεσμική θωράκιση της τηλεργασίας». Παρατήρηση: Να με συγχωρείται αλλά αυτά είναι «τρίχες». Εάν δεν εγκατασταθεί στον κεντρικό Η/Υ της κάθε επιχείρησης λογισμικό παρακολούθησης της τηλεργασίας 

8) Αλλαγές προωθούνται και στη λειτουργία των Επιθεωρήσεων Εργασίας και του ΟΜΕΔ, καθώς η συμφιλίωση συλλογικών διαφορών θα φύγει από τις αρμοδιότητες των Επιθεωρήσεων Εργασίας και θα ανατεθεί στον ΟΜΕΔ. Παράλληλα, δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης θα αναγνωρίζεται μόνο στις οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά μητρώα. Η πλήρη διάλυση των ελάχιστων εναπομεινάντων θεσμών για να βρεί κάποιος εργαζόμενος το δίκιο του αλλά και καταγγελίας των παρανομιών και της συμμόρφωσης των εργοδοτών.

 Αυτά είναι τα μέτρα που προωθεί η Ν.Δ., εάν βέβαια είναι κυβέρνηση μέχρι τότε ή ένας συνδυασμός κομμάτων με την ονομασία «Ελλάς Ελλήνων Ευρωπαϊστών Ζητιάνων Νενέκων», μεταξύ των Ν.Δ.+ΣΥΡΙΖΑ+ ΚΙΝΑΛ. Τα μέτρα αυτά είναι από μόνα τους η εφαρμογή του σχεδίου Πισσαρίδη. Δεν έχει ουδεμία διαφορά από ένα σκληρότερο μνημόνιο από τα προηγούμενα. Όταν η Γερμανία και οι «εταίροι» μας, απαιτήσουν μνημόνιο να μην έχουν και «πολλές εκκρεμότητες». Να απομένουν λίγα. Όπως η κάθετη και η οριζόντια μείωση των συντάξεων, η απόλυση δημοσίων υπαλλήλων και....κάτι τελευταία υπολλείματα (για να μην φανούν και υπέρμετρα κακοί οι «εταίροι» μας)... Το παρόν κείμενο αφιερώνετε στο Φίλο Δημήτρη Δημόπουλο. Καλό σου ταξίδι Φίλε μου....

Ακολουθεί το Δεύτερο Μέρος... 
Γιάννης Περάκης Οικονομολόγος

Γιάννης Περάκης: Σχετικά με το Συντάκτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου