Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021

Όψεις του Άμεσου Μέλλοντος της Ελληνικής Οικονομίας,με Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Μέρος Πρώτο)

Γιάννης Περάκης


Ας προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε την Ελληνική Οικονομία στο άμεσο μέλλον. Την στιγμή που το καθοριστικό δεν θα είναι μόνο μόνο η λήξη της πανδημίας αλλά η στάση των πολιτών απέναντι στα ληφθέντα μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.Όταν λέμε τα μέτρα της κυβέρνησης αυτό που εννοείται είναι το κατά πόσο θα «ανεβάσει ταχύτητα»της ψήφισης νέων αντιλαικών μέτρων και κλοπής της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Φυσικά υπεισέρχεται και ο παράγοντας το τι θα προλάβει να ψηφίσει. Ήδη έχει αποδείξει ότι η πανδημία θεωρείται από την Ν.Δ. ως η ιδανική ευκαιρία να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτή η πολιτική αλητεία θυμίζει τον λωποδύτη που μπουκάρει σ’ ένα σπίτι και αφού δέσει τους ιδιοκτήτες του (απαγόρευση κυκλοφορίας και συναθροίσεων), αρπάζει ότι βρεί μπροστά του.

Εκτίμηση των απωλειών λόγω Πανδημίας στην Ευρώπη& στην Ελλάδα

Στην Ευρωζώνη:Η πτώση του ΑΕΠ το 2020 ανέρχεται στο 7,4%. Τις βαρύτατες συνέπειες της μείωσης αυτής θα εμφανισθούν μετά από τα διάφορα μέτρα προστασίας. Θα τις «ζήσουν» οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσσαίοι με τις μαζικές πτωχεύσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Στην Ελλάδα:Η πτώση του ΑΕΠ είναι πολύ μεγαλύτερη.Συνολικά, το ΑΕΠ αναμένεται να έχει μειωθεί άνω του 10% το 2020(Έκθεση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt,16-02-2021).

Πόσο και ποιοί κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας έχουν πληγεί.Έτσι, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπου και καταγράφεται η κορύφωση στις απώλειες σε όρους Κύκλου Εργασιών (Πωλήσεις), όσο και σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ). Η μείωση στο σύνολο της οικονομίας και κατά κλάδο, βάσει της ΕΛΣΤΑΤ (17/02/2021):

· Για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας: Ο κύκλος εργασιών το έτος 2020 μειώθηκε κατά -22,83 δις. σημειώνοντας μείωση -13,5%για τον κύκλο εργασιών σε σχέση με το έτος 2019,

· Τη μεγαλύτερη μείωση
στον κύκλο εργασιών κατά -53,4%, μεταξύ των ετών 2020 και 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης,

· Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών
κατά -78,5% τον Δεκέμβριο 2020 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία,

· Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ο κύκλος εργασιών το τέταρτο τρίμηνο 2020 σημείωσε μείωση -37,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2019,

· Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά -88,5%, μεταξύ του τέταρτου τριμήνου 2020 και του τέταρτου τριμήνου 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις,

· Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Α.Ε., ΕΠΕ,ΙΚΕ κλπ), για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Δεκέμβριο 2020υπέστη μείωση -53,9%σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019,

· Στο παραπάνω εκρηκτικό μίγμα δέον να προστεθεί και ο νέος πτωχευτικός «νόμος» σε συνδυασμό με τις κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας, με ημερομηνία ισχύος την 01/06/2021.

Οι Συνέπειες στην Εργασία


Η μείωση της απασχόλησης βάσει του Υπουργείου Εργασίας-Δεκέμβριος 2020:

σε θέσεις εργασίας Ιαν.–Δεκ.-2020 Ιαν.-Δεκ.-2019 Διαφορά

Προσλήψεις 1.986.442  2.830.885  -844.443


Το ποιοτικό στοιχείο της απασχόλησης αποτελεί το είδος της απασχόλησης των νέων προσλήψεων είναι ότι η Πλήρης Απασχόληση καλύπτει το 51,49% και ηΜερική και Εκ Περιτροπής Απασχόληση το υπόλοιπο 48,51%.

Η Νέα Μορφή της Απασχόλησης


Στην αλλαγή της από δεκαετίες παραδοσιακής εργασιακής μορφής απασχόλησης συντέλεσαν πολλοί παράγοντες. Οι κυριότεροι ήταν οι αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις και η χαμηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για τόνωση της ανταγωνιστικότητας και περιορισμό του εργατικού κόστους, ο ισχυρός οικονομικός ανταγωνισμός που πυροδότησε η απόλυτη ελευθερία κίνησης κεφαλαίων παγκοσμίως και η ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας, που αναδύθηκαν ως ισχυροί οικονομικά παίκτες, η οποία στηρίχθηκε κυρίως στη συμπίεση του εργατικού κόστους. Όλα αυτά βέβαια βέβαια με την βοήθεια της τεχνολογική επανάστασης (Η/Υ, Ιντερνετ κλπ).

Πως ορίζεται η τηλεργασία: Στην Ελλάδα ορίζεται όπως αυτή ενσωματώθηκε στο προσάρτημα Β΄ της ΕΓΣΕΕ 2006-2007: «Η τηλεργασία είναι μια μορφή οργάνωσης ή και εκτέλεσης εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, διενεργείται εκτός αυτών των εγκαταστάσεων κατά τακτικό-συστηματικό τρόπο». Ο ως άνω ορισμός υιοθετήθηκε από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία αλλά και την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες διαμόρφωσαν δικούς τους ορισμούς για την τηλεργασία, άλλοτε στενότερους και άλλοτε πιο διευρυμένους.

Η τηλεργασία έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας κατά 10% με 40%, διότι ο εργοδότης απαιτεί από τους εργαζομένους μεγαλύτερο όγκο εργασίας, καθώς εκείνοι δεν σπαταλούν χρόνο για τη μετακίνησή τους στην επιχείρηση. Η αύξηση της παραγωγικότητας επιτυγχάνεται, επίσης, λόγω της μείωσης των αδικαιολόγητων απουσιών ή απουσιών ασθενείας και της αύξησης της ευελιξίας των εργαζόμενων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και του ανεξέλεκτου του ωραρίου.

Το κεντρικό νόημα της νέας μορφής απασχόλησης κωδικοποιείται με μια απλή λέξη:Την ευελιξία. Αποτέλεσμα της ευελεξίας στην πράξη κρύβεται η κατακόρυφη μείωση των αποδοχών, η αύξηση της επισφάλειας και η καλυμμένη ανεργία.Η αλληλεπίδραση του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος με τον κυρίαρχο ρόλο της γνώσης στη σύγχρονη οικονομία αλλάζει τον κόσμο της εργασίας με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

α)Με τη διαμόρφωση ενός μικρού «προνομιακού» στρώματος εργαζομένων που αξιοποιώντας με σχετική επιτυχία τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουν μπορεί να διαπραγματεύεται διαρκώς την ένταξη του σε ένα σχετικά καλά αμειβόμενο εργατικό δυναμικό,

β) Με τη μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης παραδοσιακών τμημάτων της εργατικής τάξης που βλέπουν τη θέση τους στον καταμερισμό εργασίας να απειλείται,

γ) Με τη δημιουργία μιας ολοένα και διευρυνόμενης κατηγορίας εργαζομένων οριακά ενταγμένων στην αγορά εργασίας, για τους οποίους ο κίνδυνος περιθωριοποίησης είναι μόνιμη συνθήκη.

Η αύξηση της τηλεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα.Σύμφωνα με στοιχεία τουMoneyReview στην Αττική μόνο τον Δεκέμβριο (έως 22 Δεκεμβρίου) έχουν δηλωθεί 309.254 εργαζόμενοι σε τηλεργασία ενώ το σύνολο των εργαζομένων που έχουν υπαχθεί από τον Οκτώβριο αγγίζει το 1.000.000. Στην Περιφέρεια Αττικής ίσχυε υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% των εργαζομένων από τις 25/09/2020 ενώ από 03/11/2020 το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας αυξήθηκε σε 50%. Στη Κ. Μακεδονία οι εργαζόμενοι που έχουν δηλωθεί σε τηλεργασία το Δεκέμβριο είναι μόνο 22.700 ενώ στη Στερεά Ελλάδα 5.757.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2019 μόνο το 5,4% των εργαζομένων δούλευε με τηλεργασία ενώ το ποσοστό μετά το ξέσπασμα της πανδημίας εκτοξεύθηκε στο 40%.

Το παραπάνω γκρίζο τοπίο της απασχόλησης έρχεται να το «γκριζάρει» ακόμη περισσότερο,ημελέτη του Φόρουμ του Νταβός για το μέλλον της αγοράς εργασίας.Οι μηχανές θα κερδίσουν ακόμη περισσότερες δουλειές από τους ανθρώπους στα επόμενα πέντε χρόνια αυξάνοντας το μερίδιό τους σε αυτές από το ένα τρίτο σήμερα στο 50% το 2025. Η μελέτη ερεύνησε τις προθέσεις 300 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου οι οποίες απασχολούν περί τα 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις προέβλεψαν επιτάχυνση της αυτοματοποίησης, ενώ το 43% ότι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών θα οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Το Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

Μέσα στα σημερινά ερείπια αλλά και τα ερείπια του άμεσου μέλλοντος, η Ν.Δ. εφαρμόζει το πρόγραμμα τηςκαι τις «συνταγές» της επιτροπής Πισσαρίδη, τώρα, οι οποίες είναι:

1. Να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις
που δρομολογήθηκαν τα τελευταίαχρόνια. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ έχουν ιδιωτικοποιηθεί σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εκκρεμεί ακόμα η ιδιωτικοποίηση άλλων σε υποδομές, ακίνητα και εταιρείες. Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκονται έργα ιδιωτικοποίησης υποδομών (περιφερειακά λιμάνια, μαρίνες, Εγνατία Οδός, υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου), ακινήτων (Ελληνικό, Golf Αφάντου, εργοταξιακοί χώροι Αντιρρίου) και εταιρειών (ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΠΑ Υποδομών, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών). Πολλά ακόμα έργα βρίσκονται στα αρχικά στάδια προγραμματισμού, μεταξύ των οποίων είναι η παραχώρηση της Αττικής Οδού, η πώληση μετοχών της ΔΕΗ, των Ελληνικών Πετρελαίων, της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, καθώς και διαγωνισμοί για μαρίνες, λιμάνια, ιαματικές πηγές και ακίνητα.

ΔΕΚΟ: Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική οικονομία, καθώς συχνά δραστηριοποιούνται σε τομείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Με την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) τον Μάιο του 2016 (Ν.4389/2016,επί ΣΥΡΙΖΑ) και τη μεταβίβαση προς αυτή των συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο σημαντικών Δημόσιων Επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 2018(επί ΣΥΡΙΖΑ), επιχειρήθηκε η «βελτίωση» στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου. Η ΕΕΣΥΠ συγκεντρώνει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων (υποδομές και ακίνητα) και συμμετοχών σε δημόσιες επιχειρήσεις(σελίδα 139-140 της τελικής έκθεσης Πισσαρίδη). Ποιές επιχειρήσεις είναι υπό ιδιωτικοποίηση:

Άμεσες θυγατρικέςΠοσοστό συμμετοχής
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)100%
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ)100%
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)100%
Λοιπές θυγατρικέςΠοσοστό συμμετοχής
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Α.Ε. (ΟΑΣΑ)100%
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.100%
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΔΕΘ - HELEXPO)100%
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ)100%
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ)100%
Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. (ΑΕΔΙΚ)100%
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ)90%
Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.55,19%
Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ)50%+1μετοχή
Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ)50%+1μετοχή
ΕΤΒΑ - ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε35%
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)34,12%
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.25%
Folli Follie Α.Ε0,96%
Πηγή: ΕΕΣΥΠ.

Μετάφραση: Μετά από τα ασημικά που έχουν ιδιωτικοποιηθεί από τους προηγούμενους (τον ΣΥΡΙΖΑ) σειρά έχουν και τα «σπλάχνα» του Έλληνα πολίτη.

2. Έμφαση στην κλιματική αλλαγή
και τη βιώσιμη ανάπτυξη τάση που αντικατοπτρίζεται ήδη στη μεγάλη βαρύτητα που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βιωσιμότητα και στην κυκλική οικονομία.Μετάφραση: Καταστρέφουμε την χώρα με τηνανεξέλεγκτη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, σε αρχαιολογικούς χώρους και σε χώρους απαράμιλλης ομορφιάς.Επίσης η ενεργειακή αυτονομία της χώρας πλέον δεν υφίσταται,

3. Ολοκληρωτική διάλυση των εργασιακών σχέσεων
και επιβολή πιο «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης. Ειδικά με την πανδημία η μορφή απασχόλησης της τηλεργασίας, χωρίς έλεγχο των επιχειρήσεων θα σημάνει και το τέλος οποιοδήποτε ελέγχου του κράτους. Μετάφραση: Θα εργάζεσαι 12 ώρες και θα αμοίβεσαι για 4, άντε για 6,

4.
Θα κάνουν πράξη την πολιτική θέση της Ευρωπαικής Ένωσης ότι η Ελλάδα έχει πολλούς αυτοαπσχολούμενους.Μετάφραση: Τους εξαφανίζουμε από τον οικονομικό χάρτη.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι με αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η αυριανή Ελληνική Οικονομία δεν θα έχει σε τίποτα να ζηλέψει από μια οικονομία αποικίας και τριτοκοσμικής χώρας.

Συνεχίζεται .......με το Δεύτερο Μέρος: «Όψεις του Άμεσου Μέλλοντος της Ελληνικής Οικονομίας. Με Ένα Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή Ανασυγκρότησης (Μέρος Δεύτερο)».Πηγές: Γ.Γκίκα, Δικηγόρου, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου& Δικαίου Κοινωνικής ΑσφάλισηςΓιάννης Περάκης
Οικονομολόγος
Γιάννης Περάκης: Σχετικά με το Συντάκτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου