Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Δημοκρατία της Μακεδονίας και Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου!

Στέφανος Πρίντσιος


Οι Μακεδόνες, όπως οι Θεσσαλοί, οι Λακεδαιμόνιοι κ.α. δεν ήταν έθνος αλλά Έλληνες που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έθνος ήταν οι Θράκες, οι Ιλλυριοί κ.α. Η ονομασία ενός κράτους δεν δημιουργεί ταυτόχρονα και έθνος.

Στο κράτος του Λουξεμβούργου στη θέση της σημερινής πρωτεύουσας οι Ρωμαίοι είχαν χτίσει το φρούριο Luciliburgum, από το όνομα του οποίου προέρχεται και η ονομασία του σημερινού κράτους. Μήπως οι Λουξεμβούργιοι είναι εθνότητα;

Οι Κύπριοι της Κυπριακής Δημοκρατίας επειδή έχουν ξεχωριστό κράτος από την Ελλάδα παύουν να ανήκουν στο Ελληνικό έθνος;

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αφού έπαψε να υπάρχει η Γιουγκοσλαβία, για όλο τον κόσμο φυσιολογικά λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Απλά δεν καταφέραμε ως Ελλάδα να της αλλάξουμε το όνομα τώρα, γιατί δεν έχουμε πειστικά επιχειρήματα, από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε τότε, επί Τίτο, την ονομασία Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Διάφορες περιοχές, πολλά τα ονόματα ως τότε αλλά σκέτο Μακεδονία, πουθενά:

(Βαρντάρσκα Μπανόβινα, Μακεδονία του Βαρδάρη, Γιούζνα Σρμπίγια, Μακεδονία του Πιρίν, Μάλα Πρέσπα, Γκόλο Μπάρντο, Γκόρα, Πρόχορ Πτσίνσκι.)

Μετά όλες οι πρώην δημοκρατίες της Γιουγκοσλαβίας έγιναν ανεξάρτητα κράτη και όπως είναι λογικό κράτησαν το όνομά τους.

Δεν είναι όμως το όνομα αυτό που καθορίζει τις αλυτρωτικές διαθέσεις και βλέψεις ενός κράτους παρά μόνο τα οικονομοπολιτικά του συμφέροντα. Με την Τουρκία δεν έχουμε διαφορές για ονόματα αλλά οι σχέσεις μας κάθε άλλο παρά αρμονικές είναι.

Από τη στιγμή που έχουν αναγνωριστεί τα σημερινά σύνορα στερείται σοβαρότητας η διεκδίκηση εδαφών λόγω της όποιας ονομασίας τους ή της κατοχής τους προ αιώνων όταν υπήρχαν ακόμα αυτοκρατορίες, Βυζαντινές, Οθωμανικές κ.λ.π.

Άρα η λέξη Μακεδονία είτε σκέτη, είτε πάνω, κάτω, βόρεια, νέα και παλιά μόνο γεωγραφικό προσδιορισμό δηλώνει αφού οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες.

Αν θέλουν να λέγονται Μακεδόνες ως έθνος τότε θα είναι Έλληνες Μακεδόνες όπως είναι Έλληνες Θεσσαλοί, Έλληνες Θεσπρωτοί, Έλληνες Φωκείς κ.α.!



Στέφανος Πρίντσιος: Σχετικά με τον συντάκτη




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...